SCOOTER

לרוכבי קטנועים במתאר עירוני
אימון מומלץ לכל הרוכבים על קטנועים, כאימון המבוקש בקרב עיריות לעובדיה.
ביום זה נלמד איך לשרוד את הג'ונגל העירוני
נזהה סכנות תוך התייחסות לכבישים הלא סלחניים בעיר (חלקים, צבועים, כיכרות וכדומה)

מה נלמד?
- ישיבה נכונה ועבודת גוף
- חשיבות מיגון הרוכב
- תכנון רצף פניות
- תמרון בקצב נסיעה איטית
- בלימות ובלימות חירום
- התחמקות ממכשול
- עבודה תפעולית חסכונית

משך האימון
כ -7 שעות

למי מתאים?
כל רוכבי הקטנועים.

מי מדריך?
אנשי צוות ההדרכה של חברת פ.ר.ש המיומנים ברכיבה על דו גלגלי!

כמה באימון?
עד 15 משתתפים

מקום האימון?
מגרשים ייעודיים וכבישים עירוניים ברחבי הארץ

עלות האימון למשתתף 940 ₪
מחיר מבצע 780 ₪


*באימון יש אפשרות להדרכה יחידנית לפי דרישה (עלות שונה).
*באימון זה ניתן לקבץ קבוצת חברים - אתם מקבצים קבוצה, קובעים את הזמן המתאים ואנו מגיעים (עלות שונה).

**יש להגיע לכל ימי האימונים, עם מעיל וכפפות רכיבה, מכנס ארוך ונעל גבוה, אופנוע תקין וביטוח תקף
 
ניתן לבנות חבילה לפי התאמה אישית