תוכנית העשרה לבתי ספר

אפשר גם אחרת - תוכנית בטיחות בדרכים לחטיבה ותיכון

אפשר גם אחרת הינה תוכנית העשרה לבתי ספר ומוסדות חינוך המאושרת על ידי משרד החינוך והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

התוכנית מחולקת לשני חלקים עיקריים עיוני ומעשי:

בחלק המעשי נחשפים התלמידים לסימולאטורים של חברת פ.ר.ש ובחלק העיוני משתתפים התלמידים בסדנאות כיתתיות.

הסדנא הכיתתית מיועדת לתלמידי כיתות ט'- י"ב .

משך הסדנא עד 6 שעות כאשר בכל שכבת גיל הנושא כולל ניתוח תאונת דרכים הרלוונטית לשכבת הגיל, דיון כיתתי עם מרצה מוסמך של חברת פ.ר.ש על הרגלי התלמידים בנושא הנלמד וכיצד ניתן לפתח מיומנות לעתיד לבוא כנהגים מן השורה.

שיא התוכנית מגיע בכיתה י"ב , בתוכנית: נהגים חדשים: הגורם האנושי הסח הדעת ומה שביניהם. התוכנית כוללת 6 שעות המחולקות לשעתיים סדנא בכיתה, שעתיים סדנא מעשית עם הסימולאטורים ושעתיים המסכמות את התוכנית עם מנכ"ל פ.ר.ש מר אבי מגיד שבהן מנתח אבי עם התלמידים תאונת דרכים בה מעורבים 2 אופנועים ומשאית. בתום הדיון חושף אבי את העובדה כי הוא האב השכול מהתאונה הזו, ומעביר מסר לחיים לכל תלמידי השכבה ,שנייה לפני שהם מסיימים את לימודיהם ומתחילים את דרכם החדשה כאזרחי מדינת ישראל.