נהיגה מתקדמת - השתלמויות נהיגה וקורסי נהיגה מתקדמים

מטרות ההשתלמות להביא את הנהג לקצה יכולתו והבנתו לרזי הביצוע והשליטה ברכב, וכן ליכולת הבנת הסימנים המעידים על המתרחש מסביבו:

  • להקנות לנהג את המיומנות שבנהיגה, לסתור הרגלים וידע שגויים. החל בישיבה נכונה ויתרונותיה, הן בבלימה, הן בהיגוי ובכיסוי שטחים מתים.

  • כיוון מראות נכון וצמצום עד למקסימום האפשרי את השטח המת מסביב לרכב.

  • שליטה ברכב בנהיגה קדימה ואחורה במסלול מיוחד "גימיקאנה".

  • תרגול מצבי חירום ובלימות חירום.

  • התחמקות ממכשול.

  • הבנת התפתחות מצבי חירום, ומניעתם.

  • ירידות ועליות מהשול במהירויות משתנות, מתוכננות ומצבי חירום.

  • תרגול ובדיקת מרחקי תגובה במהירויות משתנות בעזרת סימולטור- מחשב בכיתה / ומעשי בנהיגה.

היחלצות מהחלקה

קורס המיועד להמחיש את הסכנה בהחלקה, ולתת כלים כיצד לא להיכנס למצב זה, ע"י ראייה תעבורתית, תכנון נהיגה נכונה.

הקורס מתחלק לשני שלבים:

שלב ראשון, כשעתיים הרצאה בנושא הסיבות להחלקה, פעולות השליטה, הכביש ומקדמי חיכוך, צמיגים וחשיבותם וכיצד ע"י הבנה ותכנון מוקדם נוכל למנוע מצב כניסה להחלקה.

שלב שני, תרגול סדרת תרגילים המדמים את סוגי ההחלקה, ביצוע שללי (שגוי), ביצוע חיובי (היחלצות), והדגש העקרי על נהיגה נכונה, תכנון נכון והימנעות.

התרגול נעשה במשטח סטרילי המאפשר השגת רמת שליטה גבוהה ברכב.

מצבי התנסות ותרגול:
איבוד אחיזת כביש עקב נהיגה מהירה בעקומה.
איבוד אחיזת כביש (החלקה) עקב זרזי החלקה.
בלימות חירום.
ירידות ועליות לשול וממנו.
תת היגוי.
היגוי יתר.
ועוד...........

תנאים מיוחדים לחברות, מפעלים ולקבוצות.