סימולטורים לבטיחות בנהיגה

מהו סימולטור נהיגה?

נהיגה בסימולטור מקנה ידע לנהיגה בטוחה במצבי תנועה שונים ומאפשרת עבודה על מגוון רחב של נושאים כמו:
- זמן תגובה
- היסח דעת
- מרחקי בלימה ועצירה
- נהיגה בשעות היום והלילה
- נהיגה בכל מזג אויר
- נהיגה תחת השפעת אלכוהול
- נהיגה אקולוגית/חסכונית


איך עובד הסימולטור?
הסימולטור משלב פעילות בעומסי תנועה משתנים, כאשר ניתן לווסת את כמות הרכבים בכביש ואת רמת האגרסיביות של הנהגים בהם.
כמו כן, ניתן לשלוט על כמות הולכי הרגל בסביבה.
המתנסה בתחילת הפעילות בוחר לעצמו את הרכב ואת צבעו ומתחיל בהתנסות.

ההתנסות יכולה להתקיים בעת ובעונה אחת בשלושה מוקדים, עם 3 מדריכים שונים דוברי שפות שונות כמו: עברית, ערבית, אנגלית לפי מידת הצורך.
 

משכנע אנושי כפול

סימולטור הממחיש את חשיבות חגירת חגורות הבטיחות בכל מושבי הרכב.
חגורת הבטיחות מחולקת למעשה לשתי חגורות שלכל אחת תפקיד שונה ושתיהן יחדיו מצילות חיים בזמן התרחשות התאונה.
מתקן "המשכנע האנושי הכפול" ממחיש את חשיבות החגורה האלכסונית בכל סוגי התאונות חזית, צד ומאחור.
המנסה יושב על אחד מכיסאות המתקן חגור בחגורת בטיחות באופן נכון ובטיחותי. לידו, לצורך הדגמה, בובה שאינה חגורה.
ובמקרים נוספים 2 מתנסים יחדיו.
המדריך משחרר את המתקן במהירות של כ- 4 קמ"ש עד לבלימה.
המתנסה/ים ניבלם/ים ע"י החגורה האלכסונית, מרגישים את עוצמת הבלימה, רואה את העפת הבובה לעבר לוח השעונים, ומבין שללא החגורה לא היה יכול להישאר יושב על המושב אלא עף מעבר למתקן.
כאן המקום לתרגם את עוצמת הבלימה למהירויות גבוהות יותר
כגון 50 קמ"ש בדרך עירונית.
מתקן זה הינו המתקן הכפול היחיד בארץ.
יתרונותיו:
יכולת העברה כפולה של מתנסים באותו פרק זמן.
המחשה מעשית למתנסה החגור לעומת הלא חגור.
 
הפוכאוטו

סימולטור הממחיש את חשיבות חגירת חגורות הבטיחות בכל מושבי הרכב.
חגורת הבטיחות מחולקת למעשה לשתי חגורות שלכל אחת תפקיד שונה ושתיהן יחדיו מצילות חיים בזמן התרחשות התאונה.
מתקן הפוכאוטו ממחיש את חשיבות חגורת המותן בהתרחשות התהפכות צד וגג.
שני משתתפים יושבים ברכב חגורים בחגורת בטיחות באופן נכון ובטיחותי. ניתן להושיב גם ילדים קטנים במושב האחורי על בוסטרים או מושבי בטיחות בהתאם לגילם. המדריך מסובב את הרכב למצבי התהפכות צד/גג ומציג למשתתפים את יעילות חגורת המותן השומרת אותם צמודים למושב. כמו כן מתורגלת דרך החילוץ הנכונה ובטוחה ממצבי התהפכות למניעת נזק ופגיעת גוף בזמן החילוץ.
המשכנע האנושי

סימולטור הממחיש את חשיבות חגירת חגורות הבטיחות בכל מושבי הרכב.
מתקן המשכנע ממחיש את חשיבות החגורה האלכסונית בכל סוגי התאונות חזית, צד ומאחור.

הנהג/נוסע יושב על כיסא המתקן חגור בחגורת בטיחות באופן נכון ובטיחותי. המדריך משחרר את הכיסא במורד, במהירות של כ- 4 קמ"ש עד לבלימה. הנהג/נוסע נבלם ע"י החגורה האלכסונית, מרגיש את עוצמת הבלימה ומבין שללא החגורה לא היה יכול להישאר יושב על המושב אלא עף מעבר למתקן. כאן המקום לתרגם את עוצמת הבלימה למהירויות גבוהות יותר כגון 50 קמ"ש בדרך עירונית.
בודק זמן תגובה

סימולאטור זה ממחיש את זמן התגובה של האדם בתנאי מעבדה ומדגיש את חשיבות שמירת הרווח. המדידה מבוצעת הן לתגובת ראייה והן לתגובת שמיעה. אנו כבני אדם מגיבים לשמיעה מהר יותר מאשר לראייה, אך בנהיגה ברוב המקרים אנו נדרשים לתגובת ראייה מהירה. זמן תגובה מהיר בתנאי מעבדה, כאשר אין השפעות חיצוניות על האדם הינו כ – 0.75 שנייה. ככל שישנם מסיחי דעת רבים יותר, זמן התגובה הולך ומתארך. כידוע בנהיגה ישנם מסיחי דעת רבים כגון:  חוסר ריכוז רגעי, פלאפון, שיחה עם נוסע, רדיו ועוד... אי לכך אין ספק שזמן זה מתארך בשעת נהיגה ומגיע גם מעבר לשנייה, כמו כן זמן התגובה מושפע מעבר להסחי הדעת גם ממצבו הפיזי והנפשי של הנהג. ככל שזמן התגובה ארוך יותר הרכב עובר מרחק גדול יותר עד לתגובת הנהג. מרחק זה גדל ככל שמהירות הנסיעה גבוהה יותר. סימולאטור זמן התגובה מודד את זמן התגובה של הנהג בתנאי מעבדה, ומדגיש את חשיבות שמירת הרווח בנהיגה.
מסלול אלכוהול

מסלול זה נועד להמחיש את השפעת האלכוהול על האדם גם ברמות נמוכות המותרות ע"י החוק בנהיגה.
השפעת האלכוהול מחולקת לשתי דרגות:
ההשפעה המורגשת – בה האדם מרגיש את שכרותו ואינו מסוגל לתפקד.
ההשפעה הסמויה – בה האדם מושפע אך אינו מרגיש את ההשפעה, תופעה שכיחה בשתיית כמות קטנה של אלכוהול. השפעת האלכוהול מתחילה מהמנה הראשונה ומשפיעה על: זמן תגובה, אומדן מרחק, רגישות לסנוור וכד'. במסלול האלכוהול אנו ממחישים את ההשפעות בעזרת משקפי אלכוהול ב 3 רמות שתייה, במהלך ההתנסות ניתן להרגיש את חוסר היכולת לתפקד כבר לאחר שתיית מנת אלכוהול אחת.  ההתנסות הינה אישית, הן כהולך רגל והן כנהג.