לקוחות
אנו משרתים מגוון רב של לקוחות בהדרכות נהיגה ובטיחות בנהיגה:
מוסדות חינוך, מוסדות מדינה, חברות וארגונים עסקיים, רשויות מקומיות, צה"ל ועוד.

להלן חלק מלקוחות פ.ר.ש המרוצים: