חידושים בחוק
חידושים בחוק 15.01.2015

איסור לשבש פעולת מכשיר האכיפה 
השינוי הוא התוספת הבאה : "לא יתקין אדם ברכב מכשיר או אבזר המשבש או עלול לשבש מכשיר אכיפה ובכלל זה שיבוש
היכול לזהות את הרכב, ולא ינהג אדם ברכב שיש בו מכשיר כאמור.


שינוי בתקנה המתייחסת לנתיב כניסת משאיות לצומת.
עד לשינוי התקנה המצב שהיה קיים הוא : רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לא ייכנס
לצומת ויעבור בו אלא בנתיב הימני באותו כיוון נסיעה (נתיב תחבורה ציבורית לא ייחשב כנתיב הימיני לצורך מעבר בצומת).
מעכשיו שונתה התקנה ובמידה והוצב תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים מותר לרכב שמשקלו עולה על 10,000 ק"ג
לנהוג בהתאם לתמרור ולנסוע בנתיבים הנוספים

 
613

 
איסור נסיעת קלנועיות בדרך שאינה עירונית.
על פי תקנות התעבורה תנועת קלנועיות מותרת על המדרכה בלבד, חריג מכך היה שמותר לקלנועית לנוע על הכביש רק במקרה
שאין אפשרות לנסוע על המדרכה מסיבות כגון: אין אפשרות לעלות על המדרכה , מדרכה צרה שלא ניתן לנוע עליה , חציית כביש
או בכל מקום שאין מדרכה כגון : קיבוצים , מושבים וכד'.

השינויים החדשים הם :
איסור תנועת קלנועיות בדרך שאינה עירונית.
שינוי נוסף הינו גיל הנוהג בקלנועית , עד עכשיו נהיגת קלנועית הותרה לנכה ללא הגבלת גיל  או למי שגילו מעל 16 שנה.
מעתה הוגבל גילו של הנכה לגיל 14 מינימום.


חידושים בחוק 09.12.2014

אושרו תקנות לאופניים עם מנוע עזר
"אופניים עם מנוע עזר" אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן בהם מנוע חשמלי ושנתקיימו בהם כל אלה:
    (1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט.
    (2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושת האופניים.
    (3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים
         ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ''ש.
מותקן באופניים
*צופר או פעמון
*פנס קדמי בעל תאורה לבנה
*פנס אחורי בעל תאורה אדומה
*מחזיר אור מאחור
*מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים
דרישות התקן
*אם האופניים נרכשו לפני 1.7.14 יעמדו בתקן אירופאי 15194 EN.
    (א) משקלם העצמי אינו עולה על 30  ק''ג
    (ב) לא מורכבת בהם מצערת יד המאפשרת שליטה רציפה  
         בהספק המנוע
*אם נרכשו אחרי 1.7.14 יעמדו בתקן ישראלי.
    (א) מורכבת בהם מצערת יד המאפשרת שליטה רציפה  
          בהספק מנוע ומפסיקה פעולתה במהירות העולה על 6   קמ''ש.
    (ב) מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן הרשמי.


הגבלות והתרים
*לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, אלא אם כן מלאו לו 14 שנים.
*הרוכב על האופניים פטור מחובת רישיון נהיגה ומחובת רישום ורישוי .
*לא ירכב אדם על אופניים עם מנוע עזר שגילו עולה על 14 שנים ואינו עולה על 16 שנים אלא בשביל /נתיב לאופניים בלבד.
רכיבה על אופניים רגילות 
תק' 129(ד)
*בדרך שאינה עירונית שבה שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט, ירכב רוכב האופניים בשול, קרוב ככל שניתן לשפתו הימנית.
*לא ירכב אדם שגילו פחות מ – 12 שנים על אופניים בדרך שאינה עירונית.
*לא יחצה רוכב אופניים כביש ברכיבה
אלא במעבר חצייה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור
* 812, אולם מותר לרוכב אופניים להסיע אופניים במעבר חצייה לצורך חציית כביש.
*129א(א) לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא בליווי רכב.
*129א(ב) הנוהג ברכב ליווי ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את מכווני הכיוון ברכב.