חידון זהב עירוני
כחלק מהעצמת החוויה לתלמידים בתחום הזהירות בדרכים ורכיבת אופניים בטוחה, פיתחנו בחברת פ.ר.ש תוכנית חדשה  המשלבת בתוכה חידון זה"ב.

החידון הינו כלי לפיתוח מיומנויות התלמידים בנושא בטיחות בדרכים תוך התמקדות בנושא רכיבת אופניים בטוחה, הכרת כל העזרים הנדרשים ושימוש נכון
בדרך הן כהולכי רגל הן כרוכבי אופניים וכנהגים לעתיד.

החידון מתקיים בשלושה שלבים:
חידון כיתתי.
חידון בית ספרי.
חידון אזורי.

חידון כיתתי-
רכז זה"ב בבית הספר מקבל קובץ למייל  הכולל את כל החומר הנדרש על מנת לקיים את החידון הכיתתי ולבחור את מספר המשתתפים אשר ישתתפו בחידון הבית ספרי.
בשלב החידון הכיתתי על המשתתפים לענות על  20 שאלות.
ביצוע השלב הכיתתי באחראיות בית הספר.

חידון בית ספרי-
נציגי כל הכיתות מוזמנים להשתתף בחידון אשר מועבר על ידי נציג חברת פ.ר.ש בבית הספר.
במהלך החידון משתלבת שאלת מנהל בית הספר המזכה את העונה בא בניקוד כפול.

חידון אזורי-
לחידון   מוזמנים הורי המשתתפים, מורים, נציגי המועצה.
שלב הזה מתמודדים התלמידים שזכו במירב הנקודות בשלב הבית ספרי.
גם בשלב זה משתלבת שאלת בונוס של  ראש הרשות ומזכה את העונה נכונה בכפל נקודות.
 

•לשלושת המקומות הראשונים בחידון האזורי מוענקות מתנות יקרות ערך.