הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים קיימה פעילות הסברתית להגברת המודעות לחגירת חגורות בטיחות ושימוש במושבי בטיחות בקרב נשים מהמגזר החרדי באירוע "חוויה בריאה" של עיתון "המודיע"

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים קיימה פעילות הסברתית להגברת המודעות לחגירת חגורות בטיחות ושימוש
במושבי בטיחות בקרב נשים מהמגזר החרדי באירוע "חוויה בריאה" של עיתון "המודיע".

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת על מנת להטמיע בקרב הציבור התנהגות בטוחה בדרכים ובכלל זה גם בקרב קבוצות אוכלוסיה בסיכון בהן הרשות מטפלת. בין קבוצות הסיכון נמצא גם המגזר החרדי.

ביום ב', 24.5.2010 התקיים כנס של עיתון המודיע לנשים מהמגזר החרדי, "חוויה בריאה" במרכז הקונגרסים בירושלים. במסגרת כנס השתתפו מעל - 10,000 נשים מהמגזר החרדי.

הרשות השתתפה בכנס זה וקיימה פעילות הסברתית בנושא חגורות בטיחות ומושבי בטיחות. מתוך נתוני הרשות לגבי שימוש בהתקני ריסון (חגורות בטיחות ומושבי בטיחות) עולה כי אחוזי השימוש בהם הוא נמוך יחסית לכלל האוכלוסייה.

 מטרת הפעילות של הרשות באירוע היתה להעלות את המודעות לחשיבות השימוש בהתקני ריסון ולחשיבותם בהצלת חיים.

במסגרת הפעילות, הוזמנו המשתתפות להתנסות בשני סימולטורים ייחודיים של חברת פ.ר.ש הממחישים את חשיבות חגירת חגורות הבטיחות:

"הפכאוטו"- סימולטור המדמה מצב של התהפכות רכב, ו"המשכנע"- סימולטור המדמה מצב של התנגשות ובלימת חירום. כל הפעילויות כללו הסברים מקיפים על חשיבות החגירה, עצות לחגירה נכונה, והמלצות בנושא התאמת כיסאות בטיחות לילדים.

על פי מחקר מקיף ראשון מסוגו שביצעה ד"ר אורית טאובמן בן-ארי מאוניברסיטת בר אילן במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בקרב הציבור החרדי והתפרסם בימים אלו, עולה כי שמירה על כללי הבטיחות בכל הנוגע לחגירת ילדים ושימוש במושבי בטיחות מהווה נושא בעייתי בחברה החרדית. נראה כי הסיבות המרכזיות לכך הינם המודעות הנמוכה יחסית לחוקים ולמשמעותם הבטיחותית וכן קושי כלכלי ולוגיסטי בהקפדה על הכללים בשל מספר הילדים במשפחה.

רק שליש ציינו בהחלטיות כי בשום אופן לא יוותרו על השארת הילד בכסא הבטיחות בזמן הנסיעה ורק 40% מההורים ציינו בוודאות כי המכונית לא תזוז מבלי שכל הילדים יהיו חגורים בה. רוב ההורים טענו כי במידה זו או אחרת לפעמים צריך לוותר לילד על ישיבה במושב בטיחות ברכב ודיווחו כי מתרחשים מצבים בהם בנסיעה באזור הבית הילדים אינם חגורים. כשליש מן המשיבים ציינו כי לא ניתן לחגור את כל הילדים מאחר ואין מספיק חגורות בטיחות ביחס למספר הילדים ברכב.הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת באופן שוטף וקבוע על מנת ליצור שינוי תרבותי בתוך המגזר החרדי בכל הקשור לתפיסת הבטיחות בדרכים וההתנהלות בדרך, וכל זאת באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.