הדרכות עובדה בגובה

מתן הסמכה היתר לעובד בגובה (כולל תרגול) 

משך הדרכה: 6 שעות
העמוד בבנייה
tools, tools, hammer, tool, fix, make, generate, work, build